BemutatkozóBemutatkozó

Nagy tisztelettel üdvözöljük a kedves érdeklődőket, akik figyelmükkel megtisztelték a Derecskei járás értékeit, nemzeti értékei bemutató interaktív weboldalunkat. Elhivatott értékmentésünkből fakadó munkánk az Agrárminisztérium Hungarikumok Főosztálya által támogatott HAJDÚSÁGI WEBES ÉS NYOMTATOTT NEMZETI ÉRTÉKZÓNA című sikeres Hung-2020 pályázat egyik fő projekteleme.
Szeretnénk Önöknek először is bemutatkozni, és bepillantást adni egyesületünk munkájába, filozófiájába és célkitűzéseink világába. Immár a ,,nagykorúság” jelképes időhatárát is túllépő, idén, 2021-ben 21 éves civil szervezetünk 2000 januárjában kezdte meg munkáját Derecskén a Derecske, Tépe, Konyár, Sáránd, Hajdúbagos településeken élő és dolgozó civil szervezetek képviselőiből, mezőgazdasági szakembereiből, vállalkozóiból és a településükért felelősséget érző civilekből álló szakmai-emberi közösségként.
A név kötelez! - Mi is ezt vallva emeltük küldetésünk zászlajára a Kék-Kálló térség felemelkedésének segítését, a rendelkezésünkre álló eszközökkel, tudásunkkal, hitünk és összefogásunk ereje által.


Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság

Ennek szellemében társaságunk az alábbi tevékenységek és értékpontok mentén dolgozik:

• Vidékfejlesztés
• Kulturális örökség megóvása
• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, felnőttképzés
• Kulturális tevékenység
• Környezetvédelem
• Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatottságának elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokA NÉPFŐISKOLA CÉLJAI AZ ALÁBBI ERŐVONAL KÖRÉ FONÓDNAK:

• Rendezvényekkel, előadásokkal, tanfolyamokkal hasznos tudáshoz, információkhoz juttatni az itt élőket, erősítse bennük az összetartozást és az egymás iránti is elköteleződő bizalom érzését,
• a kárpát-medencei népfőiskolai hálózat járási központja kívánunk lenni,
• a Csizmadia Lajos olvasókör járási szintre emelése is elhivatott célunk,
• a tulajdonunkban lévőkét ingatlanon egy hosszú távon fenntartható felnőttképzési és szabadidős központ létrehozását is tervezzük,
• turisztikai attrakcióként egy emlék - és pihenőhely kialakítása is célunk.EREDMÉNYEINK FÉNYÉBEN

Megalakulása után a Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság a Derecske és Térsége Vidékfejlesztési KHT-val közösen elkészítette a Sapard Operatív Programot, amelynek részei:

a) kistérségi szakképzési rendszer kialakítása
b) falusi turizmus
c) hagyományőrző programok
d) kistérségi nagyrendezvények
e) vállalkozás-fejlesztési témákban
2000 áprilisában a Hajdú-Bihar Megyei Falusi Turizmus Szövetséggel közösen Sárándon tanfolyamot indítottunk a falusi turizmussal foglalkozni kívánók részére.FOKOZATOSAN FEJLŐDÜNK

A Kincstári Vagyonkezelő Rt-től pályázat útján 2001-ben a Kék­Kálló Menti Népfőiskolai Társaság 10 ha területet kapott, Derecske város közvetlen közelében. Ez egy roncsolt terület, melyen két horgásztó található. Ezt a területet tervezi egyesületünk rehabilitálni és a derecskeiek számára szabadidős centrummá alakítani. Jelenleg a területet fásították és a művelésre alkalmas területet, bérbe adták.

2001-ben tanulmányutakat szerveztek a Derecske és kistérségében élő biogazdálkodás iránt érdeklődő mezőgazdasági vállalkozók és őstermelők részére Kishantosra.

A tagok e tanulmányutak során tájékozódtak a biogazdálkodásról a Kishantosi Magyar-Dán Népfőiskola által üzemeltetett bio-farmon, mely látogatást 2009 nyarán megismételték az élményszerű hasznos ismeretszerzés jegyében.DERECSKEI TÁJHÁZ

2002-ben kezdődött el a derecskei Nyárfa utca 30. szám alatti katonaház tájházzá alakítása, rehabilitációja, a műemlék-védelmi szakhatósággal és a Kincstárral közösen.

Ez a munka folyamatos, és az intézmény jelenleg is Derecske tájházaként működik. A Népfőiskolának az az egyik célja a Tájházzal, hogy idegenforgalom számára éppúgy hasznosítható legyen, mint hagyományőrző rendezvényekre és felnőttképzésre, kézműves foglalkozásokra. Jelenleg az ingatlanon felújítási munkálatok folynak.CSIZMADIA LAJOS OLVASÓKÖR

2009 szeptemberében a Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság kezdeményezésével megalakult a Csizmadia Lajos Derecskei Polgári Olvasókör, 50 fővel, ezzel is erősítve a közösségek újjáéledését, megerősítését, mely szintén célja az egyesületnek.

Csizmadia Lajos Bajcsy-Zsilinszky Endre barátja és harcostársa, egykori derecskei kisgazda politikus volt, az első derecskei olvasókör megalapítója volt, s tiszteletből az ő nevét vette fel a mi olvasókörünk is.

Az olvasókör célja a közösségek újjáéledésének elősegítése és megerősítése ismeretterjesztő előadások, programok szervezésével. A TÁRSASÁG VAGYONÁT KÉPEZŐ FORRÁSOK:

• a tagdíjak,
• a pártoló tagok hozzájárulásai
• adományok, önkéntes felajánlások
• pályázatokon nyert támogatások
• ingó és ingatlan vagyontárgyak,
• egyéb önkéntes felajánlásokNEMZETI ÉRTÉKMENTÉS

1A nemzeti értékmentés folyamatába Kocsi Erika történész és pályázati koordinátor segítségével és ösztönzésére kapcsolódott be egyesületünk 2018-ban, hiszen értékmentő, hagyományőrző és a Derecske járás múltjának és jelenének értékeit tisztelő és a jövő számára megmenteni kívánó egyesületi szemléletünk is rezonál a nemzeti értékmozgalom célkitűzéseivel. Munkánkat elnökünk, Jantyik Zsolt szakmai segítsége is emeli, aki a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár elnöke is egyben. Jelen HUNG-2020 pályázatban megszülető interaktív weboldalunk szerves folytatása a korábbi, szintén sikeres HUNG-2018 pályázatunknak, amelynek során Derecske apraja-nagyja számára biztosítottunk élményszerű és hiteles bepillantást a nemzeti értékmozgalom különleges és változatosan gazdag világába. A jövőben is folytatni szeretnénk az nemzeti értékmozgalomban való elhivatott és aktív munkával a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, azaz a hungarikum törvény alapján az aktív értékmentést, feltárást és az ezzel kapcsolatos ismeretek minél szélesebb lakossági elérést biztosító hiteles és élményszerű bemutatását.

Kérjük, kövessék figyelemmel munkánkat, és kellemes, hasznos nézelődést és interaktív tevékeny időtöltést kívánunk weboldalunkon!

“Bizalom-tisztesség-hozzáértés”
"A közösség formálja az értéket, az érték a közösséget, mellyel létrejön a közösségmegtartó érték, az értékmegtartó közösség."