Nemzeti értékmozgalomNEMZETI ÉRTÉKMOZGALOM

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (Htv.) egy olyan speciális – identitásunkat megszilárdító erőteret jelentő – rendszerben gyűjti össze, azonosítja és sorolja be a magyar nemzet értékeit, amely egy piramisszerű tagozódást mutat. Ebben „nem csak az országos ismertségű, a magyarság csúcsteljesítményeként definiált hungarikumok számítanak „igazi” értéknek. Egy település közössége számára a saját, helyben megtalálható értékeik fontosak igazán, ezek azok, melyeket már őseik is ismertek, a mostani lakosok számára is meghatározóak, és szeretnék, ha unokáik is ismernék ezeket, mert a sajátjuknak vallják azt, büszkék rá, függetlenül attól, hogy ezen helyi értékek hungarikummá is válnak-e vagy sem. Bármely érték, mely a helyiek számára jelentőséggel bír, bekerülhet a helyi települési értéktárba, vagy a több település által létrehozott tájegységi értéktárba, melyet követően már úgynevezett nemzeti érték. Előfordulhat azonban, hogy ez az érték, tulajdonságai alapján nem csak az adott településen, településeken számít értéknek, hanem az egész megyében. Ekkor felterjeszthető a megyei értéktár bizottság elé a javaslat, és pozitív elbírálás esetén bekerül a megyei értéktárba. Amennyiben a megyei-, külhoni nemzetrész- vagy ágazati értéktárban jegyzett nemzeti érték az ország, sőt a magyarok egész nemzete számára jelentőséggel bír, a javaslat felterjeszthető a Hungarikum Bizottság elé, és bekerülhet a piramis középső szintjén álló kiemelkedő nemzeti értékek sorába, a Magyar Értéktárba. Amennyiben ezzel a kiemelkedő nemzeti értékkel a világ bennünket, a magyar nemzet közösségét is azonosítja, akkor egy újabb felterjesztés és pozitív döntés után a piramis csúcsán álló Hungarikumok Gyűjteményének soraiba is kerülhet.” (Forrás: www.hungarikum.hu)Érdemes és fontos tudni, hogy az egész Európában egyedülállónak számító törvény, a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 8 értékkategórián belül biztosít lehetőségteret a magyar nemzeti értékek azonosítására, amelyek a következők:

1. Agrár-és élemiszergazdaság
2. Egészség és életmód
3. Épített környezet
4. Ipari és műszaki megoldások
5. Kulturális örökség
6. Sport
7. Természeti környezet
8. Turizmus és vendéglátás

Ha bárki úgy érzi, hogy környezetében található olyan érték, amely a fenti kategóriák valamelyikében besorolható egy helyi vagy megyei értéktárba (ha nincs az adott településen helyi értéktár, akkor a megyei az aktuális szint), akkor ezekben a kategóriákban teheti meg az adott értéktár útmutatója alapján, vagy szakember segítségét kérve: www.hungaroptimum.com .

Projektünk 50 nemzeti értéket bemutató, a legtöbb kategóriát érintő, szakmailag hiteles tartalommal, az információs forrást is feltüntető, szemléletes látványkommunikációval dolgozó minősége a projektet koordináló, és a nemzeti értékekkel kapcsolatos tájékoztató anyagokat is összeállító Kocsi Erika történész szakértő munkáját dicséri.“Bizalom-tisztesség-hozzáértés”
"A közösség formálja az értéket, az érték a közösséget, mellyel létrejön a közösségmegtartó érték, az értékmegtartó közösség."