Derecskei járási nemzeti értéktükörHOSSZÚPÁLYIBődi István Falumúzeum

A nemzeti érték megnevezése: Bődi István Falumúzeum
A nemzeti érték besorolási helye és szintjei: Hosszúpályi Települési Értéktár - helyi érték
Szakterületi kategória: Kulturális örökség:
1986-ban nyílt meg Hosszúpályi Nagyközség közérdekű, és immár nemzeti értékként is elismert, közérdekű muzeális kiállítóhelye, a Bődi István Falumúzeum. Az Irinyi József Általános Iskola igazgatója, Bődi István évtizedeken k e r e s z t ü l k u t a t t a Hosszúpályi hagyományos népi kultúráját, gyűjtötte a helyi parasztság által használt tárgyakat. A kiállítóhely eredeti épületét, egy gazda család népi építészetileg jellegzetes lakóházát 1980-ban vásárolta meg a helyi önkormányzat. Ezt a XIX. század utolsó harmadában épült eredeti lakóházat leromlott állaga miatt előbb lebontották, majd eredeti formájának megfelelően újraépítették, ide helyezték el 1986-ban Bődi István iskolai gyűjteményét. A kiállítóhely fejlesztését az 1986 és 2001 közötti kezdeti szakaszban a folyamatos építkezés jellemezte. 1996-ra készült el az istálló és kamara épületegyüttese, majd 1998-ban a kukoricatároló góré, 2001-ben pedig a baromfiól és a szekérszín épült fel. Az alapító halála után, 2003-ban a fenntartó önkormányzat a helyi művelődési házzal vonta össze a kiállítóhelyet, ami jelentős minőségbeli változást hozott a kiállítóhely ismeretátadási gyakorlatában, és egyre többször kerültek megrendezésre szabadidős programok. 2005 őszétől a muzeológus szakma is segíti a kiállítóhely fejlesztését. 2006-ban kezdődött a kiállítóhely új profiljának kialakítása, a kiállítóhely felvette a Bődi István Falumúzeum nevet. A hosszú távú szakmai cél egy néprajzi és történeti kiállításokból álló, hiteles muzeális intézmény létrehozása lett. Ennek érdekében fontos szakmai munkák kezdődtek a falumúzeumban. Rendszeressé vált a gyűjtemény gondozás maga, a gyűjteményről szaknyilvántartás készült, és új állandó kiállítások kerültek megrendezésre.
A tájházban minden kedves látogató betekintést kaphat a parasztember életéről, a lakásbelső és a melléképületek, valamint a berendezések az életmódról, a társadalmi hovatartozásról árulkodnak.A régi parasztemberek mindent maguk állítottak elő, a mindennapi ételt, a ruhát, a lakást, a gazdasági épületeket. Tudták, hogy csak magukra számíthatnak, ezért nagyon sok mindent megtanultak. A föld művelésével biztosították, maguk a család és a jószágok számára az élelmet. A munkájuk jó és szakszerű elvégzése után, valamint a jó Isten segedelmére számítva bizhattak abban, hogy elegendő termést hoz a föld, így az újig nem kell éhezniük. Ez az életmód megkívánta a körülöttük lévő élővilág pontos ismeretét, tiszteletét. Ennek eredményeként összhangban éltek a természettel. A természet élővilága biztosította az életben maradást. A földművelés a jószágtartás mellett a halászat, vadászat is beletartozott a minden napi életükbe. Sok mindent szájhagyomány útján adtak át egymásnak, Ennek a tapasztalatnak az átadásakor igazat kellett mondani, mert a megfigyelésekből, csak így tudtak pontos következtetést levonni. Reméljük az idelátogatók választ kaptak a bennük felmerült kérdésekre a tájház látogatása során. Ebben a rohanó világban egy kicsit megállt az idő, volt arra lehetőség, hogy eltöprengjen, mi igazán fontos az életben.

A múzeum címe és elérhetősége:

Bődi István Falumúzeum
Nagy utca 13
4274 Hosszúpályi
Tel.: (52) 375-114

BŐVEBB TÁJÉKOZÓDÁSI IRÁNYOK, FELÜLETEK:

1. Facebook: Derecskei Járási Nemzeti Értéktükör
2. http://hungarikum.hu/hu/content/b%C5%91di-istv%C3%A1n-falum%C3%BAzeum
3. Értékeink a Derecskei járásban, Nemzeti Művelődési Intézet, 2017.
4. https://www.nyitvatartas24.hu/uzlet/Hossz%25C3%25BAp%25C3%25A1lyi-B%25C5%2591di%2520Istv%25C3%25A1n%2520Falum%25C3%25BAzeum-113668H.html
5. https://hosszupalyi.hu/turizmus/
6. https://haon.hu/helyi-kozelet/a-muzeumalapitora-bodi-istvanra-emlekeztek-hosszupalyiban-2572786/
7. https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/hosszupalyi/bodi-istvan-falumuzeum-es-tajhaz-20478
8. http://hu.kazuakiwakabayashi.xyz/download/GQzfsgEACAAJ-a-hosszupalyi-bodi-istvan-falumuzeum-tortenete
9. https://sites.google.com/site/dichotixidymon4/729000749350-82horsugGEloge10
10. https://bagyinszki.eu/archives/12089

“Bizalom-tisztesség-hozzáértés”
"A közösség formálja az értéket, az érték a közösséget, mellyel létrejön a közösségmegtartó érték, az értékmegtartó közösség."